Change language

Til dig, der er pårørende til en hjerneskaderamt

06.09.2017
Pårørendekursus efteråret 2017 Mandage kl. 17.00-19.00 fra d. 23. oktober til d. 20. november 2017

Når en hjerneskade rammer
Når en hjerneskade rammer ændres livet – ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende. Hverdagen forandrer sig på grund af skadens følger, og det betyder et ændret liv for den ramte og dennes ægtefælle, børn, forældre og andre nære relationer. Med forandringerne opstår nye opgaver og uklarheder om fremtiden. Der kan derfor opstå et behov for støtte og information om muligheder til at klare hverdagen for den hjerneskaderamte og pårørende.
Kursus for pårørende til hjerneskaderamte I Københavns Kommune er der tilbud til dig som pårørende. Du kan deltage i et kursus, der giver indsigt i nogle af de forhold, som familier til hjerneskaderamte typisk oplever. Der vil være oplægsholdere fra relevante faggrupper og interesseorganisationer blandt andet neuropsykolog, socialrådgiver, logopæd og ergo/fysioterapeut. På kurset er der mulighed for at møde andre pårørende, der kender til forandringer i forbindelse med en hjerneskade. Tilbuddet indeholder både information om relevante emner samt dialog med kursusholdere og de andre deltagere. Der er normalt ca. 25 kursister. Det er pårørende til personer med forskellige typer af hjerneskader. Der er almindeligvis nogen aldersspredning. Kurset henvender sig til pårørende, der er over 18 år. Pårørende kan blandt andet være familiemedlemmer, venner og plejepersonale. Du tilmelder dig til et samlet kursusforløb på 5 gange. Til hver gang bliver der serveret frugt, kage, kaffe og te.

Program:
Kurset foregår over 5 mandage. Hver kursusgang tager udgangspunkt i et tema:
23.okt. Den raske og den ramte hjerne samt følgevirkninger efter en hjerneskade.
30.okt. Familien i krise – den psykologiske påvirkning og efterreaktioner. Oplæg fra neuropsykolog. 6.nov. Handlemuligheder. Besøg af hjerneskadekoordinatorer i Kbh. Hjerneaktivisterne og præsentation af forskellige aktivitetstilbud .
13.nov. Besøg af interesseorganisationer Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen. Personlige fortællinger fra pårørende og hjerneskaderamte.
20.nov. Opfølgning og afslutning af temaer som deltagerne har rejst undervejs.