Change language

Fys & Ergoterapi - Botilbuddet Verahus døgn

På Verahus er der ansat en ergoterapeut 30 timer/ugen.

Alle brugerne har mulighed for at modtage ergoterapeutiske ydelser over tid.

Ergoterapeutens hovedfunktioner er vurdering, afprøvning og sagsbehandling af brugernes individuelle hjælpemidler. Hovedfunktionerne omfatter ligeledes vurderinger af brugernes daglige funktions- og aktivitetsniveau (ADL) og dysfagi (synkebesvær) screeninger samt iværksættelse af relevant tiltag.

Desuden foretager ergoterapeuten ergonomivurderinger særligt ifm. forflytninger og lejringer samt siddestillinger.  

Derudover kan ergoterapeuten, hvis det vurderes fagligt relevant, tilbyde tidsbegrænsede ydelser af genoptrænende, vedligeholdende, forebyggende og/eller behandlende karakter.

I samarbejde med brugeren og det øvrige personale opstiller ergoterapeuten mål for forløbet således at forløbet understøtter de øvrige målsætninger brugeren har med sit ophold på Verahus.

Forløbets effekt dokumenteres og evalueres så vidt muligt gennem regelmæssig testning.

En indsats kan enten være individuel eller på hold.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.