Change language

Rehabilitering

på Lions Kollegiet

Rehabilitering er fundamentet for den fælles faglige tilgang på Lions Kollegiet og bygger på et anerkendende og støttende samarbejde med borgeren og pårørende.

Rehabilitering defineres i overensstemmelse med definitionen i: ”Politik for genoptræning af hjerneskadede i Københavns Kommune”, og hermed tillige i overensstemmelse med definitionen i ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet”, Marselisborg Centret, 2004.

 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

 

Lions Kollegiet arbejder efter de anbefalinger, der beskrives i genoptræningspolitikken for hjerneskadede i Københavns kommune, samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra ”Forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade”.

Det fremgår af genoptræningspolitikken, at ”personer med moderate til svære hjerneskader er kendetegnet ved at deres handicap er komplekst, og derfor fordrer, at indsatsen primært ydes af et specialiseret faguddannet personale, og at flere faggrupper stiller deres viden til rådighed, for at borgeren kan leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.