Change language

Visitationsprocedure Verahus

Visitationsprocedure Verahus

Alle borgere, der visiteres til Verahus’ botilbud skal vurderes ud fra både et skriftligt materiale og et personligt møde for gensidig vurdering af, om et ophold i botilbuddet er hensigtsmæssigt for den pågældende borgers behov og udvikling. Dette kan kun fraviges, hvis borgerens behov åbenlyst ikke kan håndteres og tilgodeses i botilbuddet.

Proceduren sikrer:
  • at borgeren som visiteres tilhører tilbuddets målgruppe og som vurderes at kunne profitere af et ophold og de ydelser, der tilbydes i Verahus’ botilbud.
  • at sikre samarbejdet med relevante myndigheder og borgeren om visitationen.