Change language

Ydelse

på Lions Kollegiet

Lions Kollegiet tilbyder den enkelte bruger ydelser, baseret på en individuelt tilpasset helhedsorienteret og tværfagligt kvalificeret vurdering. Ydelserne skal dermed:

  • Tilgodese brugerens behov for den nødvendige pleje, omsorg og behandling.
  • Sikre, at brugeren får støtte til at kompensere, udvikle og/eller genoptræne de personlige færdigheder og kompetencer for at opnå så stor selvhjulpenhed som muligt.
  • Sikre, at brugeren får den nødvendige støtte til at mestre aktiv livsudfoldelse på egne betingelser og i fællesskab med andre.

Indsatsen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med brugeren og med respekt for den enkelte brugers integritet og ressourcer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.