Change language

Fase 3 Ledelsesteam

Fasens ledelsesteam er ansvarlig for at skabe sammenhæng mellem centrets strategi, den daglige drift og udvikling i afdelingen.

Annette Amelung

Afdelingsleder Boligerne

Kristina Sørensen

Stedfortræder fysio/ergoterapi / Ledende ergoterapeut

Susanne Jeppesen

Afdelingsleder Chopin