Change language

Aktivitets- og samværstilbud

Visiteres efter Servicelovens § 104  

I Lions Kollegiets aktivitets- og sociale samværstilbud er der fokus på udvikling, oplevelser og samvær. Aktivitetstilbuddene er mangfoldige og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov, og er derfor i konstant udvikling. Der kan blandt andet være IT, udflugter, sang og musik, kreative samt sansestimulerende aktiviteter på programmet.

Hvem kan benytte tilbuddene?

Målgruppen er for voksne i alderen 18-65 med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Hvordan kan jeg blive indskrevet i tilbuddene?

Lions Kollegiet har et eksternt og et internt aktivitets- og socialt samværstilbud. Begge tilbud er tilbud efter Servicelovens § 104. Du visiteres til vores tilbud via Borgercenter Handicap. Du kan læse yderligere samt finde ansøgningsskema under visitation.

Samlet har Lions Kollegiets aktivitets- og sociale samværstilbud 45 pladser. 

Du skal være opmærksom på, at der kan være venteliste.