Change language

Lions Kollegiets Bestyrelse består af 8 medlemmer:

  • seks medlemmer fra Lions Danmark
  • ét medlem fra Dansk Handicap Forbund
  • ét medlem fra et af Brugerrådene på Lions Kollegiet CEH

Benny Hansen

Bestyrelsesformand

Bent Jespersen

Bestyrelsesnæstformand

Jan A. Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Ulla Veng

Bestyrelsesmedlem

Gerner Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Birgit Højberg Buhl

Bestyrelsesmedlem

Susanne Olsen

Bestyrelsesmedlem

Sebrina Nielsen, Chopin

Brugerrepræsentant

Børge Bo Hansen

Medarbejderrepræsentant (observatør) i bestyrelsen