Change language

BOLIGEN

De 72 boliger er fordelt over 7 afdelinger, med 11-13 boliger i hver afdeling. 

Den enkelte bolig er på ca. 28 m2, og har særskilt toilet og badeværelse. Til den enkelte afdeling er der køkken/fællesrum tilknyttet. Alle boliger har udgang til gårdhave eller svalegang. Opvarmning af boligerne sker ved levering af fjernvarme. Vedrørende brandsikring er der monteret røgalarm i boligen. Der er installeret antennestik med tilslutning til fælles antenneanlæg.

Hvad betaler du for ?

De koordinerede ydelser for både § 108 og § 107 i form af praktisk hjælp, personlig pleje og omsorg, socialpædagogisk støtte, rådgivning, fritidsaktiviteter , behandling, træning og samvær er du visiteret til og skal derfor ikke betale for. Ud over de koordinerede tværfaglige ydelser er der betaling delt op i følgende:

  1. Obligatoriske ydelser, der er lovbestemte
  2. Bundne ydelser, der ikke kan fravælges, og som er bestemt af Lions Kollegiets brugerråd
  3. Valgfri ydelser

Her kan du læse mere om takster og betaling for dit ophold på Lions Kollegiet.

Her kan du læse mere om retningslinjer for ophold i botilbud.

 

 

Lions Kollegiet - Bo- og rehabiliteringstilbud

Inventar

Når dit ophold starter på Lions Kollegiet stiller vi en seng til rådighed men du kan medbringe dine egne møbler. Du skal selv sørge for indkøb af gardiner, men medarbejderne hjælper gerne, hvis der er brug for det.

Gæster

Din bolig er dit hjem.
Dine pårørende er altid velkomne til at opholde sig hos dig. Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår du vil have besøg. Aftal derfor med dine pårørende, hvornår de kommer på besøg, så personalet kan hjælpe dig i tøjet eller lignende inden besøg. Dine gæster kan spise mad enten i cafen til de annoncerende priser eller efter forudbestilling i afdelingen til de fastlagte takster.

Husdyr

På Lions Kollegiet kan der som udgangspunkt ikke holdes husdyr, men kæledyr er meget velkomne på besøg.