Change language

Brugerråd

Brugerrådene danner forum for dialog mellem brugerne, ledelsen, bestyrelsen og kommunen om tilrettelæggelsen af hverdagen ved at fremme og varetage interesser vedrørende forhold på de enkelte tilbud eller vedrørende brugernes forhold i centret.