Change language

Brugerråd Lions Kollegiet

Nina Bøje Nielsen, Boligerne

Forkvinde for Brugerrådet

Sebrina Nielsen, Chopin

Brugerrepræsentant

Carsten Aubeck, Chopin

Brugerrådsrepræsentant

Sven Milthers, Henrik

Suppleant til Brugerrådet

Klaus Lundberg, Boligerne

Suppleant til Brugerrådet

Brugerrådet består af fem brugerrepræsentanter, som vælges ved direkte valg blandt alle kollegiets brugere. Formålet med brugerrådet er at skabe et hørings- og dialogforum, hvor brugerne har mulighed for at blive orienteret og hørt samt drøfte spørgsmål vedrørende emner der har betydning for brugernes hverdag. Brugerrådet har selvstændigt budget og afholder ordinært brugerrådsmøde en gang månedligt.

Afdelingsråd og aktivitetsudvalg på Lions Kollegiet

Hver boafdeling har deres eget afdelingsråd, som omfatter brugerne på afdelingen. Rådet er organiseret med afdelingsrådsformand. Afdelingsrådet holder møde en gang om måneden, hvor man blandt andet drøfter fester, indretning af afdelingen, arrangementer, aktiviteter, orientering fra udvalg, politik og ansættelse af medarbejdere.

Aktivitetsudvalget afholder møde en gang om måneden og arbejder med at tilrettelægge aktiviteter for Lions Kollegiets brugere.

Ole Bjørn Mogensens Legat

Fundats: "Legatet skal administreres af beboerrådet i samarbejde med aktivitetsudvalget på Lions Kollegiet.
Legatets midler skal over en årrække, hvis længde besluttes af beboerrådet og Aktivitetsudvalget, anvendes til tilskud til underholdning og aktiviteter for beboerne på Lions Kollegiet.
Der skal endvidere af legatets midler kunne ydes tilskud til ferierejser for mindrebemidlede beboere på Lions Kollegiet."