Change language

Centerledelsen

Centerledelsen er Lions Kollegiets øverste ledelsesteam og har det overordnede ansvar for Lions Kollegiets Center for Erhvervet Hjerneskades samlede drifts - og udviklingsopgaver.

Troels Bjerregaard

Centerchef

Tove Holst

Botilbudsleder - Lions Kollegiet

Anette Petersen

Dagtilbudsleder

Udviklingsteamet

Udviklingsteamet ...

Karina Jering

Miljøkoordinator

Merete Dehnfeld

Fagleder sygeplejen

Serviceteamet

Serviceteamet er ansvarligt for den daglige drift af centrets serviceafdelinger:
rengøring, værksted, køkken og administration.

Kent Rodland

Serviceleder Rengøring

Thomas Fog

Serviceleder Værksted

Eva Dybelund

Serviceleder Køkken

Tine Kaas Nielsen

Kontorleder

Astrid Miskow

Serviceleder Køkken & Rengøring

Administrationens medarbejdere

Administrationen udarbejder, implementerer og rådgiver omkring udførelsen af alle administrative forhold overfor ledelsen, afdelingslederne , medarbejderne og brugere/pårørende.
Arbejdsopgaverne består endvidere af budget- og regnskabsopgaver herunder udarbejdelse af prognoser, løn- og personaleopgaver samt diverse sekretariats opgaver.

Helle Bølling Havre

Kontorassistent

Pia Ellebo Hansen

Kontorfunktionær

Christina Andersen

Kontorfunktionær

Margit Pultz Valentin

Økonomimedarbejder

Linda Petersen

Receptionist - Verahus