Change language

Centerledelsen

Centerledelsen er det øverste ledelsesteam og har det overordnede ansvar for de samlede drifts - og udviklingsopgaver på Den selvejende Institution Lions Kollegiet.

Troels Bjerregaard

Centerchef

Anette Petersen

Dagtilbudsleder

Udviklings Team

Karina Jering

Miljøkoordinator

Merete Dehnfeld

Fagleder sygeplejen

Serviceteamet

Serviceteamet er ansvarligt for den daglige drift af centrets serviceafdelinger:
rengøring, værksted, køkken og administration.

Kent Rodland

Serviceleder Rengøring

Thomas Fog

Serviceleder Værksted

Eva Dybelund

Serviceleder Køkken

Administrationens medarbejdere

Administrationen udarbejder, implementerer og rådgiver omkring udførelsen af alle administrative forhold overfor ledelsen, afdelingslederne , medarbejderne og brugere/pårørende.
Arbejdsopgaverne består endvidere af budget- og regnskabsopgaver herunder udarbejdelse af prognoser, løn- og personaleopgaver samt diverse sekretariats opgaver.

Tine Kaas Nielsen

Kontorleder

Pia Ellebo Hansen

Kontorfunktionær

Christina Andersen

Kontorfunktionær

Margit Pultz Valentin

Økonomimedarbejder

Helle Bølling Havre

Kontorassistent

Linda Petersen

Receptionist - Verahus