Change language

FYSIO- OG ERGOTERAPI

Terapeuterne arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang. Ligeledes inddrager vi så vidt muligt evidens og/eller den bedste viden om Hjerneskaderehabilitering i vores forløb og ydelser. Denne viden er grundlaget for vores faglige vurderinger og prioriteringer.