Change language

FYSIO- OG ERGOTERAPI PÅ LIONS KOLLEGIET

På Lions Kollegiet er der ansat 15 fysio- og ergoterapeuter, herunder to ledende terapeuter. Hver bo-afdeling har tilknyttet en primær fysio- og ergoterapeut for at sikre kendskabet til brugerne samt kontinuiteten i ydelserne. Terapeuterne arbejder dog også på tværs af Lions Kollegiets afdelinger. Alle brugere har som udgangspunkt mulighed for at modtage terapeutisk forløb. Forløbene består af ydelser af genoptrænende, vedligeholdende, forebyggende og/eller behandlende karakter. De terapeutiske ydelser samt intensiteten og varigheden af disse kan varierer fra bruger til bruger alt efter behov og brugerens generelle udviklingspotentiale. F.eks. vil nyskadede brugere ofte have et mere omfangsrigt træningsbehov og forløb end brugere der er længere henne i sygdomsforløbet.

Terapeuten kan efter en samlet faglig vurdering, der inddrager hensynet til de øvrige ydelser på Lions Kollegiet, tilbyde brugeren et forløb der understøtter det samlede formål med opholdet på Lions Kollegiet. Dette sker i tæt samarbejde med brugeren, pårørende og det øvrige personale. Et forløb er altid tidsbegrænset og effekten evalueres og dokumenteres så vidt muligt gennem regelmæssig testning.

Derudover tilbyder terapeuterne vurdering, afprøvning og sagsbehandling af brugernes individuelle hjælpemidler samt ergonomivurderinger særligt i forbindelse med forflytninger og lejringer samt siddestillinger. 

En indsats kan enten være individuel eller på hold.