Change language

Lions Kollegiets Venner

Lions kollegiets venskabsforening blev etableret ved en stiftende generalforsamling i 2005, med formålet:

  • At skabe og aktivt medvirke ved kulturelle, underholdende og/eller sociale aktiviteter for Lions Kollegiets nuværende og tidligere brugere.
  • At arbejde aktivt med fondsansøgninger m.v. med henblik på at kunne yde støtte til anskaffelser og aktiviteter, som vil højne brugernes livskvalitet.
  • At udbrede kendskabet til og interessen for Lions Kollegiets Venskabsforening.

Foreningens aktiviteter varetages af en bestyrelse der vælges på den årlige generalforsamling der afholdes i marts i henhold til foreningens Vedtægter

På Venskabsforeningens opslagstavle (ved indgangen til afdelingerne på Lions Kollegiet) eller i menuen til højre på denne side, findes en oversigt over de kommende aktiviteter som Venskabsforeningen står for. Den opdateres løbende efterhånden som der planlægges nye aktiviteter.

Deltagelse i Venskabsforeningens faste arrangementer

Venskabsforeningen gennemfører en række tilbagevendene arrangementer som beboerne kan deltage i:
Der afholdes årligt følgende faste arrangementer:

  • Årsfest ÅF
  • Afdelignsvis bowlingturnering BO
  • Motorcykelforbikørsel MO, i forbindelse med bakkens åbning 
  • Juletræspyntning JU, første søndag i advent

Endvidere kan Venskabsforeningen arrangere ture til f.eks. Dyrehaven, til Den Blå Planet, til Zoologisk have eller andet.
Deltagelse i arrangementerne vil normalt være betinget af at beboeren ledsages af en pårørende eller ven der kender beboeren og ved hvad denne må få at spise og drikke.
Venskabsforeningen vil derfor gerne have mulighed for at kontakte en pårørende eller ven forud for et af de nævnte arrangementer så vedkommende har mulighed for at melde sig som ledsager.