Change language

Pædagogik

Personer med moderate til svære hjerneskader er kendetegnet ved at deres handicap er komplekst. Det fordrer, at indsatsen primært ydes af et specialiseret faguddannet personale, og at flere faggrupper stiller deres viden til rådighed, for at borgeren kan leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Den pædagogisk tilgang er derfor baseret på viden om den raske og skadede hjerne, og de særlige fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der følger efter en hjerneskade. Den pædagogiske støtte vil derfor kunne ydes neuropædagogisk, sundhedspædagogisk og socialpædagogisk.

Formålet med et rehabiliteringsforløb på Lions Kollegiet er overordnet set at samle forskellige faglige indsatser, herunder den pædagogiske indsats. I et samarbejde med borgeren og dennes pårørende, sættes et fælles fokus på at hjælpe og støtte borgeren i at genvinde og/eller bibeholde den bedst mulige funktionsevne, forudsætninger for at have en god hverdag, mulighed for deltagelse i samfundet og opnåelse af en ønsket livskvalitet. Der er derfor et særligt pædagogisk fokus omkring relationsarbejde og samspillet mellem bruger, pårørende og fagperson.