Change language

Varmtvandsbassin

På Lions Kollegiet har vi et varmtvandsbassin, som også lejes ud til private foreninger (dog ikke børn). En borger kan tilbydes et tidsbegrænset terapeutisk forløb såfremt det ud fra et fagligt helhedssyn er vurderet, at han/hun vil kunne profitere fysisk af dette. Tilbuddet gives enten individuelt eller på hold.  

Udover at borgeren skal kunne profitere af forløbet skal det lægefagligt vurderes, at der ikke er nogle risici for borgeren ved at opholde sig i vandet. Ligeledes tages arbejdsmiljømæssige forhold også i betragtning når det vurderes om en borger er egnet til bassin.   

Indsatsen kan være af genoptrænende, behandlende eller vedligeholdende karakter.

Kontaktperson på terapibassinet:

Driftsleder: Thomas Fog - B20S@sof.kk.dk