Change language

Verahus' Venner

Verahus' Venner blev etableret ved en stiftende generalforsamling i 2004, med formålet:

  • At skabe aktiviteter og økonomisk hjælp til aktiviteter, der kan medvirke til, at gøre beboernes miljø og trivsel god.

Foreningens aktiviteter varetages af en bestyrelse der vælges på den årlige generalforsamling der afholdes i henhold til foreningens Vedtægter. 

Alle, der kan gå ind for foreningens formål, kan optages enten som aktive medlemmer eller støttemedlemmer.