Change language

Forskningens døgn 2018 på Lions Kollegiet

27.03.2018
23. april 2018 kl. 13:00 til 14:30

Oplæg: C-vitamins betydning for sundhed og sygdom

Tilmelding: Skriv til neuropsykolog Mette Marie på fk2e@sof.kk.dk. Tilmeldingsfrist for begge oplæg: 16. april Oplæg afholdes i bowlingsalen på

Lions Kollegiet
Tuborgvej 181
2400 København NV

Borgere, pårørende, personale, samarbejdspartnere og enhver anden med interesse er velkommen. For ansatte: Oplæggene betragtes som ulønnet interessetimer

Indhold:

C-vitamins betydning for menneskers sundhed og sygdomsrisiko har været omdiskuteret i mange år. Siden man blev klar over, at C-vitamin kan helbrede den ellers dødelige sygdom skørbug, er mange andre lovprisninger fuldt efter – nogle berettigede, andre ikke.

Med 25 års erfaring fra forskning i C-vitamins betydning for sygdom og sundhed fortæller Jens Lykkesfeldt om, hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og hvorfor C-vitamin stadig er interessant i dag.

C-vitamin er en af kroppens vigtigste antioxidanter og er involveret I en lang række kropslige processer som eksempelvis opbygningen af kollagen, stimulation af immunforsvaret og neurotransmission. C-vitamin anses af nogen for at have utallige gunstige virkninger på helbredet, mens andre vurderer, at de fleste får tilstrækkelig gennem kosten, og stoffet reelt derfor er uden betydning for sygdomsrisiko.

Foredraget beskriver kort C-vitamins historie, opdagelse og basale virkningsmekanisme og fokuserer derefter på stoffets mange biologiske funktioner. Man kommer også ind på den nyeste forskning omkring C-vitamins betydning for hjernens udvikling i foster og nyfødt, C-vitamins betydning for hjertekarsygdom og C-vitamin i kræftbehandling.

Desuden diskuteres relevansen af kosttilskud overfor en varieret kost, og hvordan et sundt dagligt indtag kan defineres.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.