Change language

Vinden i håret med ny tvillingcykel

03.05.2016
Botilbuddet Verahus fik sig en tvillingcykel. Så nu kan beboerne være med til at træde i pedalerne og komme med rundt i de grønne områder.

Af Jan Diament
jan@minby.dk

SUNDT: Beboerne på botilbuddet Verahus ved Ålekistevej har fået en del mere livskvalitet.

Huset har nemlig fået en tandemcykel, så beboerne kan komme rundt i bydelen og ud til de grønne områder.

»I 2015 havde vi på Verahus et projekt i samarbejde med beboerne på Verahus – Spot på sundhed. I den forbindelse lånte vi en tvillingcykel. Det viste sig at beboerne var meget begejstret, idet et personale kunne cykle sammen med en meget handicappet beboer. Derfor søgte vi Nordea fonden om penge til en cykle, og fik 45.000 kr. til indkøb af en sådan,« fortæller administrativ medarbejder Linda Petersen.

Cyklen er bygget til at man som beboer kan være aktiv med at ”træde rundt” men samtidig er cyklen bygget til – at hvis man ikke kan bruge pedalerne er der en ”platform” hvor benene kan hvile, så det kun er personalet som kører. »Dette giver mulighed for at rigtig mange af de 39 beboere kan få glæden af den – og få ”vind” igennem håret,« fortæller hun.

Hjerneskadede

Om Verahus: Et botilbud hvor beboerne – stort set alle – har en erhvervet hjerneskade.

Hører under Center for erhvervet Hjerneskade, i daglig tale CEH, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns kommune.

Verahus er et botilbud efter Servicelovens § 108 for mennesker med erhvervet hjerneskade i alderen 30 – 65. Borgerne på Verahus har i udgangspunktet flere komplekse fysiske, psykiske, praktiske og emotionelle problemstillinger og handicap som følge af deres hjerneskade eller neurologiske lidelser. Alle borgere på Verahus har omfattende behov for pleje og omsorg.